Ssokpm - SPLKPM : Cara Login & Kemaskini Modul news.adventure.travel

Ssokpm SSO KPM:

Epkhas Moe Gov My : Sso Kpm Login Untuk Guru Sps1 Moe Gov My Indexsso Php

Ssokpm SSO KPM:

Ssokpm Single Sign

Ssokpm SPLKPM Login

Ssokpm Sso KPM

Ssokpm Epkhas Moe

Ssokpm Login e

Ssokpm SSDM KPM

Ssokpm Login SSO

Ssokpm LOGIN EMIS

Login SPLKPM Modul Individu (Sistem Pengurusan Latihan Guru)

Sebagai contohnya, ABC1234 Default password diberikan oleh sistem kepada Admin sekolah.

  • Ini adalah untuk membolehkan ia dikira sebagai bilangan hadir berkursus bagi tahun semasa.

Ssokpm : SSO KPM

Pada masa kini, penggunaan SSO hanya terhad kepada pengguna KPM yang berdaftar dengan menggunakan No KP dalam sistem dan sistem yang terlibat sahaja.

  • Objektif Sso KPM Sistem SSO ini bukanlah di bangunkan tanpa sebab, sebaliknya ia mempunyai objektifnya yang tersendiri.
2022 news.adventure.travel