Tabah 意思 - 马来文

意思 tabah statesman中文,statesman的意思,statesman翻譯及用法

意思 tabah statesman中文,statesman的意思,statesman翻譯及用法

可遇而不可求的近义词_可遇而不可求的反义词_可遇而不可求的同义词

意思 tabah statesman中文,statesman的意思,statesman翻譯及用法

abah

意思 tabah tab mandi中文,

马来文

意思 tabah abah

意思 tabah Bahagian c

意思 tabah 70 Nilai

意思 tabah 可遇而不可求的近义词_可遇而不可求的反义词_可遇而不可求的同义词

意思 tabah 翻译 'kesabaran'

意思 tabah 勇敢的印尼文,勇敢的的印尼語翻譯,勇敢的印尼文怎麽說,印尼文解釋例句和用法

翻译 'tabiat'

翻译 'tabiat'

Seterusnya, kita hendaklah rajin belajar supaya mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan.

  • Akhir sekali, kita mestilah selalu menjaga kebersihan kawasan sekitar kita supaya tidak tercemar dan kesihatan terjamin.

勇敢的印尼文,勇敢的的印尼語翻譯,勇敢的印尼文怎麽說,印尼文解釋例句和用法

Di samping itu, kita hendaklah menghormati undang-undang denan mematuhi segala peraturan supaya sentiasa selamat.

  • Kita perlu juga menjaga keselamatan diri dengan berhati-hati semasa menunggang basikal supaya tidak ditimpa kemalangan.
2022 news.adventure.travel