R1se profile - ประวัติสมาชิกวง R1SE (อาร์วันเอสอี)

Profile r1se Hồ sơ

Ren Hao (任豪)

Profile r1se Ren Hao

Profile r1se R1SE

Profile r1se Produce Camp

Profile r1se Second Life

Profile r1se Zhao Rang

Nhìn lại "scandal" của R1SE: Hết 5 thành viên là "tra nam", liệu đến lúc nên chốt sổ?

Profile r1se He Luo

Profile r1se Xia Zhiguang

Profile r1se When Will

Thoughts on friendships (INTO1 vs. R1SE vs. 🍉 Ninever) : into1

Profile r1se Hồ sơ

Zhao Lei(赵磊)

Thoughts on friendships (INTO1 vs. R1SE vs. 🍉 Ninever) : into1

Zhang Yanqi Jul 2, 1998 5.

  • He studied performance in the refresher courses class of Shanghai Theatre Academy.

Nhìn lại "scandal" của R1SE: Hết 5 thành viên là "tra nam", liệu đến lúc nên chốt sổ?

Ngay sau đó, lại loạt tin tố cáo đến từ các cô gái khác.

  • Cả 2 làm việc cùng nhau trong studio therespectjp.
2022 news.adventure.travel